توجه: به دلیل نوسانات قیمت سنگ جهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید .

 

 

 

آتش کوه(متر مربع)
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   200/000تومان  تماس بگیرید

 

 دره بخاری (متر مربع)
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   180/000تومان  تماس بگیرید

 

 

 حاجی آباد (متر مربع)
   قیمت سنگ معمولی    قیمت سنگ ممتاز    قیمت سنگ سوپر ممتاز
   تماس بگیرید    160/000 تومان    تماس بگیرید

 

 

 عباس آباد (متر مربع)
    قیمت سنگ معمولی     قیمت سنگ ممتاز     قیمت سنگ سوپر ممتاز
    تماس بگیرید     160/000 تومان  تماس بگیرید

 

 

 ابیانه (متر مربع)
     قیمت سنگ معمولی      قیمت سنگ ممتاز      قیمت سنگ سوپر ممتاز
     تماس بگیرید      180/000 تومان      تماس بگیرید

 

 

 شکلاتی (متر مربع)
 قیمت سنگ معمولی  قیمت سنگ ممتاز       قیمت سنگ سوپر ممتاز 
 تماس بگیرید  55/000 تومان  تماس بگیرید

 

انواع رنگی(متر مربع)
سفید لیمویی قرمز پرتقالی
 تماس بگیرید  تماس بگیرید  تماس بگیرید  تماس بگیرید

 

 

 

 

 دماوند(مترمربع)
 سنگ معمولی  ممتاز  سوپرممتاز
 تماس بگیرید  90,000  تماس بگیرید