توجه: به دلیل نوسانات قیمت سنگ جهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید .

آتش کوه(متر مربع)
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید 320,000 450,000
 دره بخاری (متر مربع)
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
120.000 250,000 400,000
 حاجی آباد (متر مربع)
   قیمت سنگ درجه یک    قیمت سنگ ممتاز    قیمت سنگ سوپر ممتاز
100.000 200,000 300,000
 عباس آباد (متر مربع)
    قیمت سنگ درجه یک     قیمت سنگ ممتاز     قیمت سنگ سوپر ممتاز
95,000 200,000  400,000
 ابیانه (متر مربع)
     قیمت سنگ درجه یک      قیمت سنگ ممتاز      قیمت سنگ سوپر ممتاز
130.000 250,000 400,000
 شکلاتی (متر مربع)
 قیمت سنگ درجه یک  قیمت سنگ ممتاز       قیمت سنگ سوپر ممتاز 
85.000 130,000  تماس بگیرید
انواع رنگی(متر مربع)
سفید لیمویی قرمز پرتقالی
 تماس بگیرید  تماس بگیرید  تماس بگیرید  تماس بگیرید
 دماوند( ترامیت )
 سنگ درجه یک سنگ ممتاز سنگ سوپرممتاز
 تماس بگیرید  120,000  تماس بگیرید
                                                   
                                                 
                                     
                                                      اسلب – انواع تراورتن
          سنگ درجه یک                 سنگ ممتاز           سنگ سوپر ممتاز
           تماس بگیرید               تماس بگیرید             تماس بگیرید