نمونه کارهای انجام شده:

تراورتن:

مرمریت:

گرانیت:

آنتیک:

وارداتی:

ابزار: